Lagen är på din sida vad gäller information om din vård

När det gäller att få information om din vård och behandling, och att vara delaktig, har du lagen på din sida. Grundansvaret för att informera patienter ligger hos läkare eller andra vårdgivare, och i det ingår olika former av rådgivning. Syftet med patientrådgivning är enligt lagen att förebygga sjukdom, förebygga återfall eller försämring och förbättra livskvaliteten hos patienterna.  

Varje patient har ett individuellt behov och det går inte att följa en mall för den information som ges. Det en människa bär med sig, och den man är fram tills man får sin diagnos, påverkar hur man hanterar och accepterar både den förändrade tillvaron och den behandling man blir ordinerad. Enligt lagen ska sjukvården därför ge individuellt anpassad information om diagnos och behandlingsmöjligheter. 

För att få ut så mycket som möjligt av dina läkarbesök är det bra om du är ordentligt förberedd. Tänk över vilka frågor du vill ha svar på. Tveka inte att fråga om det du inte förstår, eller om det är något du är rädd för. Om du vill diskutera en behandlingsplan eller be om skriftlig information som stöd för minnet. Och ha koll på dina rättigheter!

Grundläggande regler täcks av Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den talar om vad landstinget och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. En grundläggande bestämmelse i Hälso- och sjukvårdslagen är att vårdpersonal har skyldighet att bemöta varje patient med respekt och omtanke. Som patient ska du kunna känna att läkare och övrig vårdpersonal lyssnar på dig, försöker svara på dina frågor och tar hänsyn till dina förslag och önskemål.

Ny medicinsk bedömning (second opinion)

Hälso- och sjukvårdslagen ger dig också rätt till second opinion, det vill säga rätt att komplettera din egen läkares bedömning med ett utlåtande från annan läkare. Villkoret är att den behandling som föreslås i en second opinion kan anses stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och med hänsyn till sjukdomen och kostnaderna kan anses som befogad.

Patientlagen är framtagen för dig som patient

Patientlagen har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård och om möjligheten att välja den vård du behöver. Du väljer själv hur aktiv du vill vara, men du har alltid en möjlighet att tala om vad du vill.

Lagen säger att vård och behandling så långt det går ska planeras och genomföras i samråd med patienten. Vårdpersonal ska vara lyhörd för patientens vilja och tankar och så mycket som möjligt respektera dem.

Du ska bland annat få följande information från vården

  • Hur din sjukdom ser ut i dagsläget
  • Vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling
  • Vilka hjälpmedel som finns
  • Vad behandlingen och vården förväntas resultera i
  • Vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns
  • Vilka metoder det finns för att förebygga försämring

Patientnämnden hjälper dig om du inte är nöjd med vården

I varje landsting finns också en patientnämnd som hjälper dig om du inte är nöjd med vården. Patientnämnden kan till exempel hjälpa dig med att komma i kontakt med ansvarig vårdpersonal. Din närmaste patientnämnd kan du hitta hos Inspektionen för Vård och Omsorg.

Publicerad 2019-12-03 | Ändrad 2020-01-24
PP-INP-SWE-0052 Dec 2019