Medicinsk behandling av reumatoid artrit (RA) vid graviditet

Om du planerar att bli gravid ska du diskutera med din reumatolog i mycket god tid före graviditeten. Då kan ni tillsammans lägga upp en bra plan för din medicinering under graviditeten och för den första tiden efter att barnet är fött.

Målet är att du ska behandlas med de läkemedel som håller din sjukdom i balans och har bästa möjliga effekt på dina symtom. Samtidigt ska behandlingen vara riskfri för barnet både under graviditeten och under den eventuella amningsperioden. 

Generellt har de flesta kvinnor med reumatoid artrit mindre behov av sina mediciner när de blir gravida. Redan inom några månader efter befruktningen lindras symtomen hos många av dem. Då är det vanligt att man i samråd med sin reumatolog kan göra ett uppehåll i läkemedelsbehandlingen under resten av graviditeten.

Par tittar på utskrivna ultraljudsbilder av deras bebis.

Läkemedel och barnets utveckling

Du kommer troligen behöva göra uppehåll med en del av dina antireumatiska läkemedel i flera månader innan graviditeten. Vissa andra kommer du kunna fortsätta med eller börja med i samband med graviditet.

De första tolv veckorna av graviditeten, och de sista fyra, är som mest sårbara för barnet.

De tre första månaderna är den period då risken för att fostret ska påverkas är störst. Det beror på att fostrets organ utvecklas under den här perioden. Vissa mediciner kan då ge missbildningar eller andra skador.

Under den fjärde, femte och sjätte månaden kan vissa läkemedel ha betydelse för hur barnets nervsystem utvecklas. De kan också påverka barnets tillväxt och resultera i låg födelsevikt. 
 
Om du behandlas för högt blodtryck, diabetes eller låg ämnesomsättning måste en del läkemedel ofta bytas ut eller dosjusteras.

Receptfria smärtlindrande läkemedel

Vissa receptfria smärtstillande läkemedel i rekommenderade doser är riskfria under både graviditet och amning. Exempel på sådana läkemedel är sådan där den verksamma substansen är paracetamol (exempelvis Alvedon och Panodil), kodein (exempelvis Citodon, Panocod) och tramadol (Tiparol, Tradolan. 

Obs! Vissa restriktioner gäller de allra sista veckorna före förlossningen.
Rådfråga din läkare på den mödravård där du går. 

Smärtstillande läkemedel som behöver diskuteras med din läkare

Om du har behov av andra smärtstillande läkemedel, och om du behöver starkare läkemedel, måste du diskutera det med din läkare.

Det gäller även receptfria smärtstillande läkemedel som exempelvis Treo och Dispril.

Gravid kvinna i köket med glas och tablettkarta

Receptfria magsyrehämmande läkemedel

Om du behöver använda receptfria magsyrehämmande läkemedel går det bra med Novalucol och Omeprazol under graviditet. Under amningsperioden kan du använda Novalucol eller Andapsin.

Vid förvärrade symtom efter förlossning

Om du får förvärrade symtom i lederna efter förlossningen kan du behöva andra läkemedel.

Rådgör med din reumatolog om du tror att du behöver använda NSAID (Non Steroid Antiinflammatory Drug) när du ammar. De flesta antiinflammatoriska smärtlindrande läkemedlen passerar över i modersmjölken. Men om du följer doseringsanvisningarna är det liten risk att barnet påverkas.

Antireumatisk behandling för dig som är man och planerar för barn

 Risken för att en mans antireumatiska läkemedelsbehandling ska påverka sädescellerna är liten. 

Men om du planerar att bli biologisk pappa ska du diskutera det i god tid med din reumatolog redan innan det är dags för att veta hur du ska göra med dina olika läkemedel.   

Under tiden du och din partner försöker uppnå en graviditet kan du troligen fortsätta med dina läkemedel mot värk och stelhet, exempelvis NSAID-preparat (Non Steroid Antiinflammatory Drug) och TNF-blockerare. När det däremot gäller till exempel metotrexat och vissa andra läkemedel är det säkrast att göra uppehåll.

Diskutera med din reumatolog för att undvika risker för sädescellerna och samtidigt uppnå bästa möjliga behandling för dina besvär. 


Följ alltid din läkares ordination och hör av dig till sjukvården vid alla eventuella frågor eller tveksamheter.

Publicerad 2021-03-21 | Ändrad 2021-04-21
PP-INP-SWE-0198 Feb 2021