Patientföreningar och forum för reumatiker

För dig med reumatisk sjukdom så som reumatoid artrit (RA), psoriasisartrit (PsA) eller ankyloserande spondylit (AS), finns det många patientföreningar och forum att vända dig till för att få råd, stöd och vägledning. Det är alltid skönt att prata med andra som har varit eller är i liknande sits som du själv, och värdefullt att dela erfarenhet med varandra.

Patientföreningar

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en medlemsorganisation med 174 föreningar indelade i 24 distrikt och nära 50 000 medlemmar. De har arbetat för att de med reumatiska sjukdomar ska få ett bra och aktivt liv och stöttat forskning för att finna lösningen på reumatismens gåta sedan 1945, med visionen ”Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”. Som medlem får du möjlighet att öka dina kunskaper via föreläsningar, träffar och aktiviteter av olika slag.

Kontaktuppgifter:
Reumatikerförbundet
Arenavägen 47
121 77 Johanneshov
Box 90337
120 25 Stockholm
[email protected]
08 505 805 00  
www.reumatiker.se

Unga Reumatiker

Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom genom att driva opinion och verka för rättigheter, skapa mötesplatser, sprida information och kunskap om reumatiska sjukdomar. Dessutom verkar de för ökade forskningsinsatser. Deras medlemmar är i åldern 0-32 år. Det finns flera sätt att engagera sig på – hör av dig till dem så hjälper de dig vidare.

Kontaktuppgifter:
Unga Reumatiker
Arenavägen 47
121 77 Johanneshov
Box 90337
120 25 Stockholm 
[email protected]
08-605 82 70
www.ungareumatiker.se/

 

Psoriasisföreningen

Psoriasisföreningen är både stor vårdgivare och en intresseförening. De arbetar för att underlätta för personer med psoriasis och/eller psoriasisartrit att leva ett fungerande vardagsliv, med så god livskvalitet som möjligt. De strävar efter att sprida kunskap om psoriasis i samhället och då särskilt inom den övriga vården - så att alla som har psoriasis ska få ett kunnigt och respektfullt bemötande. 

Alla är välkomna att bli medlemmar hos Psoriasisföreningen – både du som själv har någon form av psoriasis och du som vill stödja vårt arbete. Kontakta dem för mer information!

Kontaktuppgifter:
Psoriasisföreningen
Blekingegatan 5
118 56 Stockholm
Telefon: 08-557 655 50
E-post: [email protected]
Hemsida: www.psoriasisforeningen.se

Facebookgrupper

Det finns många Facebookgrupper som är startade på reumatikers eget initiativ. De är oftast stängda grupper som du behöver skicka en förfrågan för att gå med i, så att gruppens administratörer har lite koll på vilka som går med. Både Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker har flera olika undergrupper fördelade på föreningar, distrikt eller regioner, så leta rätt på dem som passar dig bäst. Här kommer några exempel!

Forum för anhöriga

Unga Reumatikers partnernätverk

Är du sambo, särbo, bästa kompis eller annan sorts livskamrat med en person med reumatisk sjukdom? Då kanske du har ett behov av att prata med andra i liknande situation. Kanske vill du höra hur andra löser sin vardag, hur du kan hjälpa och stötta på bästa sätt eller hur man tar tillvara på de bästa stunderna. Partnernätverket riktar sig till dig som är medlem i Unga Reumatiker och på något sätt är partner till en person med reumatisk sjukdom. Nätverket är ett samarbete mellan Unga Reumatiker och En Bra Plats.

E-post: [email protected]
Hemsida: https://ungareumatiker.se

Facebook-grupper för anhöriga

Anhöriggrupp för oss med barn/ungdomar som har barnreumatism

Föräldranätverk Reumatiker

Publicerad 2019-12-03 | Ändrad 2023-05-16
PP-INP-SWE-0061 Dec 2019