Terapi kan göra det lättare att hantera smärta

För personer med en kronisk reumatisk sjukdom är smärta ofta en del av vardagen. Hur ont det gör kan variera från dag till dag, och hur man upplever den är individuellt. Bland läkemedel som du får utskrivna av din läkare finns förmodligen sådana som dämpar smärta, men du upplever kanske ändå att din sjukdom och återkommande smärta påverkar dig psykiskt och hindrar dig från att leva ett aktivt liv? Att känna sig nedstämd och dra sig undan istället för att umgås och delta i sådant som man gjorde innan man fick sin diagnos är vanligt. Kanske funderar du kring framtiden, hur din sjukdom kommer att utvecklas och hur ditt liv kommer att se ut? Det finns hjälp att få för att hantera detta.

Terapier med vetenskapligt stöd vad gäller smärta

Att samtala med en terapeut kan göra det lättare att hantera dina känslor kring din smärta och de effekter den har på dig, säger Steven Linton, professor i klinisk psykologi och forskningsledare för Center for Health and Medical Psychology. Tala om för din behandlande läkare eller din husläkare att du känner behov av psykologisk hjälp och behöver en remiss, fortsätter han.

Två behandlingar som idag har vetenskapligt stöd när det gäller smärta är Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT handlar om att göra människor medvetna om sitt beteende och att försöka hitta vägar att ändra beteendet för att det ska göra livet lättare att leva. Flera studier, bland annat vid Institutionen för Neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har visat att KBT-terapi kan hjälpa till att hantera smärta, förbättra andra symtom, och öka möjligheterna till ett aktivt liv. 

Kan KBT ta bort smärtan då? Nej, terapin verkar inte kunna påverka själva smärtkänsligheten, men däremot förändra beteendemönstret, vilket bland annat leder till minskad muskelspänning. Detta kan i sin tur minska smärta. Terapin har också visat sig ha en ångestlindrande och antidepressiv effekt, medverka till ökad fysisk aktivitet och minskad medicinförbrukning. Smärtan får inte samma makt, du kan koncentrera dig på andra saker och leva ett gott liv trots att du har ont ibland.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT är en variant av KBT. I den terapin arbetar man med att upptäcka vad som är viktigt, att söka en riktning för sitt liv och att sätta upp realistiska mål. Grundidén är att acceptera istället för att undvika. Att undvika tankar och känslor kring det som är obehagligt och störande i ens liv har visat sig vara en bidragande orsak till nedstämdhet, smärta, depression mm. 

Så, istället för att sörja det du inte tror dig kunna göra ska du försöka! Du kanske inte klarar att springa maraton - men pröva med promenader eller en lätt joggingrunda i lagom takt. Ta tillbaka det du vill göra och uppskattar steg för steg. Självkänslan ökar i takt med varje steg. 
Forskningsstudier har visat att ACT-terapin hjälpt många patienter med kronisk smärta att bli mer aktiva och förbättra sin livskvalitet.

Människa tittar ut över havet, mindfulness

Andra metoder mot kronisk smärta

Andra terapier eller metoder som används av patienter med kronisk smärta är olika avspänningsmetoder, basal kroppskännedom, mindfulness och medicinsk yoga. 

Av dessa är mindfulness kanske den mest beprövade. Den kan lära dig att ändra ditt förhållningssätt till smärtan och obehaget så att du inte blir ett offer. Det gör att smärtan inte får samma makt och att du kan koncentrera dig på andra saker och leva ett gott liv trots att du har ont ibland. Vid sömnbesvär har mindfulness-träning visat sig ha god effekt i flera studier – att man helt enkelt sover bättre och djupare.

På Apotekets hemsida finns en tjänst som heter Mindfulness, där du kan träna själv framför datorn.

Publicerad 2020-01-28 | Ändrad 2020-05-22
PP-INP-SWE-0090 Jan 2020