Hitta behandlingen som hjälper dig bäst

Vid inflammatoriska ledsjukdomar spelar läkemedel en viktig roll i behandlingen. Med hjälp av olika läkemedel kan man dämpa inflammationen och därmed bli av med ledvärk och svullnad i de drabbade lederna.

Vid inflammatoriska ledsjukdomar spelar läkemedel en viktig roll i behandlingen

Genom att medicinerna motverkar inflammationen kommer leder och muskler att fungera bättre. Ibland får man prova flera olika läkemedel innan man hittar den behandling som fungerar bäst. Det är inte ovanligt att man kombinerar några preparat för att få maximal effekt. Vilka läkemedel som används beror bland annat på vilken sjukdom det handlar om, hur allvarlig den är och patientens hälsa i övrigt.

Här beskriver vi vilka läkemedel som brukar användas vid ledgångsreumatism – som är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen. Samma läkemedel används ofta även vid andra inflammatoriska ledsjukdomar, till exempel barnreumatism, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Några olika läkemedelsgrupper

De mediciner som används vid behandling av reumatisk sjukdom kan delas in i tre olika kategorier, vilka är som följer:

  • Läkemedel med mer långsiktig och kraftfull effekt mot inflammation och angrepp på lederna. Här återfinns de olika sjukdomsmodifierande och långverkande läkemedel inklusive de nyare biologiska läkemedlen.
     
  • Kortison som ibland behöver ges i tablettform eller som injektioner.
     
  • Olika smärtstillande läkemedel. Preparat som är till för att minska smärta och stelhet, men inte har någon inverkan på själva sjukdomen.*Anna är ett fingerat namn och filmen är baserad på en verklig historia.

PP-ENB-SWE-0401 feb 2016

Relaterade länkar