Biologiska läkemedel med mycket bra resultat

Hos de flesta patienter dämpar biologiska läkemedel inflammationen inom 1-3 månader. Därmed minskar ledvärken och svullnaderna i lederna. Förstörelsen av lederna bromsas. Patienten brukar dessutom känna sig friskare och piggare.

Biologiska läkemedel används vid ledgångsreumatism hos vuxna (reumatoid artrit)

Biologiska läkemedel används vid ledgångsreumatism hos vuxna (reumatoid artrit). De kan också användas vid barnreumatism, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Har funnits över tio år i Sverige

1998 godkändes det första biologiska läkemedlet i Sverige. Utvecklingen går snabbt och det finns idag flera sådana preparat på marknaden. Det gemensamma för dem alla är att behandlingen riktas specifikt mot någon molekyl som är viktig i den inflammatoriska sjukdomsprocessen. TNF-blockare är en grupp av biologiska läkemedel som funnits länge på marknaden. Deras måltavla är en molekyl som heter TNF (tumörnekrosfaktor).

Så här fungerar det

En inflammation är normalt en nyttig försvarsreaktion i kroppen. Immunförsvaret aktiveras för att oskadliggöra fienden, till exempel smittämnen. Så kallade cytokiner är budbärare som överför signaler mellan olika celler i immunförsvaret. Vissa cytokiner sätter fart på den inflammatoriska processen, andra cytokiner har en dämpande effekt. Balansen mellan stimulerande och dämpande cytokiner är viktig. Vid ledgångsreumatism, reumatoid artrit, och andra inflammatoriska ledsjukdomar är balansen rubbad. Immunförsvaret och den ohämmade inflammatoriska reaktionen riktas mot kroppens egen vävnad.

TNF-alfa är ett cytokin som har en nyckelroll när det gäller att driva på inflammationen. De biologiska läkemedel som är TNF-blockerare hindrar TNF från att verka. Hur läkemedlet gör detta skiljer sig mellan preparaten. Att preparaten har skilda verkningsmekanismer är en fördel. Det har nämligen visat sig att om ett visst biologiskt läkemedel inte passar för en viss patient, kan man byta till ett annat biologiskt läkemedel med ofta med gott resultat.

När annan behandling inte hjälper

Biologiska läkemedel ges oftast när en patient prövat andra behandlingar som inte hjälpt eller gett biverkningar. Vid svår ledgångsreumatism kan behandling med biologiskt läkemedel ibland sättas in tidigare i behandlingen. Biverkningar kan förekomma, såsom svullnad vid injektionsstället och ökad infektionskänslighet.

Oftast kombineras det biologiska läkemedlet med annan behandling. Läkemedlet ges antingen som dropp under ett par timmar på en vårdmottagning eller i form av injektioner som patienterna tar själva hemma. Behandlingen är inte botande. Om man slutar att ta läkemedlet kommer ledbesvären ofta tillbaka. Liksom vid all läkemedelsbehandling kan biverkningar förekomma. De biologiska läkemedlen kan bland annat ge överkänslighetsreaktioner, svullnad vid injektionsstället, infektionskänslighet.

Kontakta din läkare eller sjuksköterska för mer information om behandling med biologiska läkemedel. 

 

*Anna är ett fingerat namn och filmen är baserad på en verklig historia.

PP-ENB-SWE-0401 feb 2016

Relaterade länkar