Barnreumatism - Så ställs diagnosen JIA

Läkaren börjar med att gå igenom barnets eller tonåringens tidigare och nuvarande symtom. Ledinflammationen ska ha funnits i en eller flera leder i minst sex veckor. Andra sjukdomar med svullen led måste först uteslutas. Blodprover och röntgen kan ge stöd för diagnosen, men normala resultat utesluter inte barnreumatism.

Barnreumatism - Så ställs diagnosen JIA

Hur går behandlingen till?

Läkaren börjar med att ge barnet eller tonåringen en basmedicin (NSAID, icke kortisonlikt antiinflammatoriskt läkemedel) som är smärtstillande och antiinflammatorisk. Det här gör man för att dämpa symtomen.

Nästa steg är kortisoninjektioner i de inflammerade lederna. Injektionerna har ofta snabb och bra effekt. Räcker inte det finns det cellhämmande medicin (till exempel metotrexat) som påverkar immunförsvaret och gör så att ledinflammationen minskar. Behandlingen medför att många barn slipper sina ömma och svullna leder. Om sjukdomen ändå är mycket aktiv kan kortisontabletter behövas under en begränsad tid. Men om man måste äta kortison en längre tid kan det leda till att barnet går upp i vikt och andra oönskade biverkningar. Biologiska läkemedel mot ledinflammation har visat sig vara effektiva mot barnreumatism utan att ge kortisonets biverkningar.

Klicka här för mer information om biologiska läkemedel »

PP-ENB-SWE-0401 feb 2016
 

Relaterade länkar