Välkommen Välkommen

Välkommen till rörelse.se

Här hittar du lättbegriplig information om reumatiska sjukdomar. Du kanske själv är reumatiker, anhörig eller allmänt intresserad. Vad är reumatism? Hur ställs diagnos? Vilken behandling finns? Här får du svar, vägledning och praktiska råd ur patientens synvinkel.

Det finns ungefär en miljon svenskar som har reumatism eller reumatiska symtom. Sjukdomen kan komma smygande och diagnosen kan vara oklar.

Utvecklingen av biologiska läkemedel har betytt mycket för reumatiker.

Det är stor skillnad att få diagnosen reumatoid artrit (RA) idag jämfört med för 20 år sedan. Då var en RA-diagnos nästan lika med funktionshinder. Även om RA ännu inte kan botas så kan behandling bromsa sjukdomsförloppet och lindra symtomen och göra att många patienter kan leva symtomfria och ha en vardag som alla andra. 
 


De första biologiska läkemedlen introducerades runt år 2000 och filmen beskriver den stora resa som skett inom RA-området.
 

Reumatiska sjukdomar och behandlingar   Fakta om reumatiska sjukdomar

Hitta behandlingen som hjälper dig bäst

Vid inflammatoriska ledsjukdomar spelar läkemedel en viktig roll i behandlingen.

Läs mer »

 

Om reumatism

De reumatiska sjukdomarna är samlingsnamnet för ett 80-tal diagnoser som främst omfattar rörelseorganen.

Läs mer »

 

Så ställs diagnos

Besvär från rörelseapparaten är mycket vanligt bland patienter som söker vård och de allra flesta kan skötas inom primärvården. En liten andel av dessa patienter har en inflammatorisk reumatisk ledsjukdom och behöver tidig remittering till specialist.

Läs mer »

 

Biologiska läkemedel med mycket bra resultat

Hos de flesta patienter dämpar biologiska läkemedel inflammationen inom 1-3 månader. Därmed minskar ledvärken och svullnaderna i lederna.

Läs mer »

 

 

*Anna är ett fingerat namn och filmen är baserad på en verklig historia.

PP-ENB-SWE-0401 feb 2016

Relaterade länkar