Kortison – dämpar inflammationer kraftigt

Kortison är ett äldre läkemedel med snabb inflammationsdämpande effekt. Ibland är kortison till god hjälp för personer med reumatism.

Kortison är ett äldre läkemedel med snabb inflammationsdämpande effekt.

Kortison är ett hormon som finns naturligt i kroppen och som dämpar inflammation. Det måste användas med viss försiktighet eftersom läkemedlet kan ge allvarliga biverkningar om det används under längre tid och i höga doser. Bland annat kan kortisonbehandling bidra till benskörhet, skör hud och infektionskänslighet. Av det skälet strävar man att ge så låg men ändock effektiv dos som möjlig.

Kortison ges under kortare tid

Kortisontabletter ges främst under kortare tid till personer med reumatiska sjukdomar. Till exempel i väntan på att ett annat läkemedel ska börja ge effekt. Lokal behandling med kortisoninjektioner i inflammerade leder är en viktig behandlingsform vid flera inflammatoriska ledsjukdomar. Här är risken för biverkningar liten och nyttan av behandlingen är ofta mycket stor. Ledsvullnaden brukar minska snabbt, smärtan minskar och rörligheten ökar.

PP-ENB-SWE-0401 feb 2016

Relaterade länkar