Psoriasisartrit – en vanlig men okänd sjukdom

Vill du veta mer om psoriasisartrit? Så kallas den typ av ledinflammation som kan förekomma hos personer med psoriasis. Ungefär 2-4 procent av Sveriges befolkning har psoriasis. Cirka en tredjedel av dessa drabbas även av ledbesvär, dvs psoriasisartrit.1

Psoriasisartrit - en vanlig men okänd ledsjukdom

Hur märker man att man har psoriasisartrit?

Symtomen kan variera mycket från person till person. Du som vet att du har psoriasis kan misstänka psoriasisartrit om du börjar få svullna ömma leder, stelhet, rörelsesmärta, vilovärk, ömhet i muskel- och senfästen. Vid psoriasisartrit är det vanligast med enstaka ledinflammationer, till exempel i händernas leder. Även de stora lederna och ryggraden kan involveras. Oftast drabbas samma leder på båda kroppshalvorna. Ibland är dock bara en enda led inflammerad. Det händer att hudsymtomen vid psoriasis är så lindriga och/eller så placerade att man själv inte lägger märke till dem. Då kan värkande leder vara det första sjukdomstecknet man själv märker och hudförändringarna upptäcks kanske först vid en läkarundersökning.

Kan man bli bra igen?

Idag finns ingen behandling som botar patienter med psoriasisartrit. Men det finns effektiva läkemedel både mot hud- och ledsymtomen. Sjukdomen kan dämpas och hållas under kontroll så att man kan leva ett bra liv. Liksom hudsjukdomen går ledbesvären ofta i skov, med lugna perioder emellan. Det är inte säkert att hudskoven och ledskoven följs åt, man kan vara ganska bra i huden men ha väldigt ont i lederna – och vice versa.

www.ontilederna.nu

Testet är framtaget av specialister inom reumatologi och allmänmedicin i samarbete med patienter med reumatiska sjukdomar. Syftet är att ge dig som har fått ledbesvär en möjlighet att se om dina symtom stämmer in på någon form av reumatisk ledsjukdom. Testet kan inte ge dig en diagnos, men du får värdefull information om dina besvär och ett bra underlag ifall du behöver söka läkarhjälp. För att få en diagnos behöver du besöka din husläkare och bli undersökt. Om du efter att ha besvarat frågorna vill besöka din husläkare så kan du ta med dig dina svar. Det kommer att underlätta din läkarundersökning.

Gör testet här och lär dig mer om din situation »

 

1.Läkemedelsbehandling av psoriasis, Läkemedelsverket 4:2011.

*Anna är ett fingerat namn och filmen är baserad på en verklig historia.

PP-ENB-SWE-0401 feb 2016

Relaterade länkar