Psoriasisartrit – svårt att ställa diagnos

Psoriasisartrit heter de kroniska ledbesvär som kan drabba personer med psoriasis. Det kan ta lång tid innan personer med psoriasisartrit får en korrekt diagnos. Det beror på att diagnosen ibland är svår att ställa. Det finns inget blodprov som kan ge någon hjälp vid diagnostiken. Den så kallade reumatoidfaktorn – som ses vid andra reumatiska sjukdomar – saknas ofta. Sänkan och snabbsänkan kan vara normala. Diagnosen ställs om läkaren hittar kombinationen av hudpsoriasis och speciella ledbevär. Oftast har hudbesvären börjat före eller samtidigt som ledbesvären, vilket underlättar diagnostiken.

Om ledbesvären har pågått i flera år kan röntgen ge viss vägledning. Men om hudsymtomen är diskreta och ledbesvären otydliga kan det behövas upprepade läkarbesök innan man kan konstatera psoriasisartrit. Samma sak gäller när ledbesvären börjar före hudbesvären.

Psoriasisartrit -  kroniska ledbesvär som kan drabba personer med psoriasis

Vilken behandling finns?

Den medicinska behandlingen vid psoriasisartrit liknar den vid ledgångsreumatism. Symtomlindrande läkemedel mot smärta är paracetamol och NSAID.

Paracetamol är smärtstillande och febernedsättande men har ingen effekt på stelhet. NSAID (=nonsteroidal anti-inflammatory drugs, ej kortisonlika medel mot inflammation), lindrar värk och stelhet samt är febernedsättande. Exempel på NSAID-preparat är diklofenak, naproxen, ibuprofen och ketoprofen. Om sådana preparat inte hjälper tillräckligt bra, kan man sätta in medel som har mer långsiktig och kraftfull effekt mot inflammationen och angreppet på lederna. Ett långsiktigt verkande preparat som ofta används vid psoriasisartrit är det cellhämmande medlet metotrexat. Flera andra äldre medel med långsiktig effekt finns. De nyare, så kallade biologiska läkemedlen har visat sig vara effektiva mot psoriasisartrit. Kortison i tablettform används med försiktighet, bland annat därför att hudbesvären kan förvärras när man slutar med kortisonbehandlingen.
 

PP-ENB-SWE-0401 feb 2016

Relaterade länkar