Så ställs diagnos

Besvär från rörelseapparaten är mycket vanligt bland patienter som söker vård och de allra flesta kan skötas inom primärvården. En liten andel av dessa patienter har en inflammatorisk reumatisk ledsjukdom och behöver tidig remittering till specialist. För att komma till en specialist görs först en utredning inom primärvården, där läkaren tar prover, känner på lederna och ibland görs en röntgen.

Så ställs diagnos av reumatism

Viktigt med tidiga åtgärder

Vid de flesta besvär och sjukdomar i rörelseorganen är tidig diagnos, tidigt insatt behandling och rehabilitering samt noggrann uppföljning väsentligt för att lindra och bromsa sjukdomsförloppen. Förebyggande åtgärder är också av stor vikt för att påverka förloppen i många av rörelseorganens
sjukdomar.1


1. Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2012

PP-ENB-SWE-0401 feb 2016

Relaterade länkar