Sjukdomsmodifierande – påverkar själva sjukdomsförloppet

Vill du veta lite om sjukdomsmodifierande läkemedel? Det är läkemedel som kan påverka själva sjukdomsförloppet. När de fungerar ger de en långsiktig och dämpande effekt på inflammation och ledförstörelse.

Modern läkemedelsbehandling av reumatiska sjukdomar blir allt mer effektiv.

Modern läkemedelsbehandling av reumatiska sjukdomar blir allt mer effektiv. Det beror bland annat på en ökande kunskap om hur viktigt det är att sätta in behandling så tidigt som möjligt. Ju snabbare en effektiv behandling påbörjas, desto mindre hinner inflammerade leder bli skadade.

Det finns ett flertal mediciner som kan påverka själva sjukdomsförloppet. De äldre av dessa går under samlingsnamnet sjukdomsmodifierande läkemedel. Ibland används termen långtidsverkande antireumatiska medel (LARM). Den engelskspråkiga termen Disease Modifying AntiRheumatic Drugs (DMARD) används också.

Gemensamt för sjukdomsmodifierande läkemedel

Gemensamt för den här typen av läkemedel är att de – när de fungerar – ger en långsiktig, kraftigt dämpande effekt på inflammation och ledförstörelse. Smärtan minskar när inflammationen dämpas.

Effekten märks vanligen efter några veckor, men ibland först efter flera månader. Svullnaden, stelheten och smärtan minskar. Samtidigt känner man sig mindre trött och sjuk. De vanligaste DMARD är metotrexat, sulfasalazin och leflunomid. För att minska besvären i väntan på de positiva effekterna kan patienten till exempel använda smärtlindrande medicin och/eller kortison. Behandling med långtidsverkande medel kräver regelbundna kontroller av vissa blodprover. Det är viktigt att man står i nära kontakt med sin reumatologmottagning.

Den mest använda sjukdomsmodifierande medicinen är metotrexat som hämmar celldelning. Om metotrexat inte ger tillräcklig effekt inom 3-4 månader prövar man vanligen att lägga till ytterligare ett sjukdomsmodifierande preparat, antingen något annat DMARD eller en TNF-blockerare. 

 

*Anna är ett fingerat namn och filmen är baserad på en verklig historia.

PP-ENB-SWE-0401 feb 2016

Relaterade länkar