Graviditet och reumatoid artrit (RA)

Du som har reumatoid artrit (RA) och vill bilda familj behöver planera din graviditet både noga och långt i förväg. Gärna så långt som ett år innan. 

Det allra bästa är att försöka bli gravid när din sjukdom är i en lugn fas, det vill säga i en period då sjukdomen är välbehandlad och sjukdomsaktiviteten är låg. Då är prognosen ofta bättre för både dig och barnet.

Därför är det bra att du lägger upp en plan tillsammans med din reumatolog som då kan se till att de eventuella mediciner som du måste ta blir optimalt doserade. Kanske kommer du få byta läkemedel tillfälligt till ett annat preparat eller pausa din medicinering en tid.

När du blivit gravid kan du dels besöka din vanliga mödravårdscentral, dels kan du också behöva besöka specialistmödravården för extrakontroller. När och hur ofta du behöver följa upp graviditeten beror på hur du mår, hur aktiv din sjukdom är, och förstås på hur barnet mår och växer. 

Om du skulle bli oplanerat gravid ska du så snart som möjligt ta kontakt med din reumatolog. Då kan ni tillsammans planera utifrån den situation du befinner dig i.

Om du inte vill riskera att bli oplanerat gravid ska du efter att ha fått din diagnos prata med din reumatolog om vilka preventivmedel som passar ihop med de läkemedel du använder. En gynekolog eller barnmorska hjälper dig sedan att prova ut det preventivmedel som passar just för dig.

Kvinna och man anstikte mot ansikte i en säng

Fertilitet

Möjligheten att kunna bli gravid skiftar för alla under olika perioder i livet. Din fertilitet påverkas inte av att du har reumatoid artrit men ibland kan det ta längre tid att bli gravid. En mycket aktiv sjukdom kan ge tillfälliga menstruationsrubbningar.

Prata med din läkare om din diagnos och den situation som du befinner dig i.

Under graviditeten 

En graviditet fortlöper oftast normalt och medför inga speciella risker om din reumatiska sjukdom är välbehandlad och är i ett lugnt skede. Reumatoid artrit medför ingen större risk för missfall, för tidig förlossning eller för att fostrets tillväxt ska hämmas - i jämförelse med graviditeter hos kvinnor i allmänhet.

Det är vanligt att gravida kvinnor med reumatoid artrit kopplas till specialistmödravården. Det kan också hända att utvecklingen av fostrets hjärta behöver följas under en period av graviditeten. Det görs i så fall hos ytterligare en annan specialist. De kunskaper som personalen som du träffar under graviditeten har, tillsammans med råden från din reumatolog, ökar chansen för att just din graviditet ska fungera bra.

Kvinnor med reumatoid artrit reagerar individuellt, som alla andra kvinnor, under en graviditet. Graviditeten har ofta en positiv påverkan på symtomen för reumatoid artrit. Ibland kan stöd behövas av en fysioterapeut som kan ge tips och ergonomiska hjälpmedel. 

För alla som är gravida, eller som just fått barn, finns ett större behov av vilopauser och avlastning i det dagliga livet. Prata med dem du har nära om hur du mår och se till att du får det stöd du behöver.

Förlossningen 

Om du har mått bra under graviditeten finns det i de flesta fall inget hinder för en vaginal förlossning. Prata din partner eller den som du vill ska vara med under förlossningen. Skriv ner era tankar. Den barnmorska som du möter på mödravårdscentralen, och personalen på förlossningen, har stor vana av att ta hand om blivande föräldrar i just den här situationen. Tveka inte att tala om hur du vill ha det. 

Om du känner oro inför din förlossning ska du alltid diskutera det med din barnmorska och läkare på mödravårdscentralen, eller på specialistmödravården om det är där du går.  

Kvinna sitter i en säng ammar sin bebis

Amning

Det är viktigt att i förväg tänka igenom om du vill amma eller inte. Då blir det lättare för din reumatolog att planera din behandling.

Utgångspunkten är att du ska kunna amma om du vill det. Men det händer att kvinnor med reumatoid artrit får ett skov efter förlossningen. Ibland visar sjukdomsaktiviteten att du behöver läkemedel som inte rekommenderas under amningsperioden. Om smärta och stelhet är ett hinder för din vardag kan det vara bättre att sluta amma och återgå till din behandling. Resonera med din reumatolog kring vad som blir bäst för dig. 

Kom ihåg att det finns många olika sätt att ge barnet närhet. En fördel med att inte amma, eller att amma delvis, kan vara att du och din partner delar på matsituationen och närheten till barnet. De val som ni gör är bäst för er familj.

När ni kommer hem

När ni kommer hem ska du kontakta den barnavårdscentral där du vill gå. Även här kan personalen ge tips, råd och stöd med det som du och din familj behöver.

Kontakta också din reumatolog för uppföljning och eventuell justering av din medicinering.
Fundera på vilket preventivmedel som kan passa bäst för dig nu. Vid en efterkontroll hos din barnmorska, cirka 6–8 veckor efter förlossningen, kan du få råd och hjälp med det. 

 

Text utifrån intervju med Joanna Tingström, barnmorska och forskare vid Karolinska Institutet

Publicerad 2021-03-07 | Ändrad 2021-04-21
PP-INP-SWE-0146 Feb 2021