Dina rättigheter i vården

Som patient har du vissa rättigheter inom vården. Det gäller bland annat behandlingar, högkostnadsskydd och rätten till vissa hjälpmedel. 

Glad kvinna gör tummen upp med båda händerna

Patientlagen 

Patientlagen har tagits fram för dig som är patient. Lagen beskriver bland annat vilken information du ska få om din vård, att du har rätt att förstå informationen och att du ska få möjlighet att kunna få påverka din vård.

Du har rätt att vara delaktig i din vård

När du har fått en diagnos finns det ibland olika behandlingsalternativ att välja emellan. Då ska du få information om vilka metoder för behandling som finns, och vilka komplikationer och biverkningar som respektive behandling kan innebära.

Du väljer själv hur aktiv du vill vara i din behandling och du kan alltid tala om vad du vill. 

Högkostnadsskydd för dina läkemedel

Det finns ett högkostnadsskydd för många av de läkemedel som skrivs ut till dig. Det innebär att staten subventionerar dina läkemedel utifrån hur stor summa du behövt betala. 

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du bor eller är anställd i Sverige eller om du har det europeiska sjukförsäkringskortet. 

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2350 kronor* per tolvmånadersperiod för dina receptbelagda läkemedel. De betalar först fullt pris upp till 1175 kronor. Sen får du stegvis ökande rabatt tills du nått taket 2 350 kronor. Därefter behöver du inte betala förrän nästa tolvmånadersperiod börjar. 

När du hämtar ut läkemedel behöver du inte hålla reda på hur mycket du har handlat för. Det registreras automatiskt till en databas som alla apotek är anslutna till. Om du vill veta hur långt du har kvar till högkostnadsskyddet kan personalen på apoteket ge dig besked om det.  

*Denna summa gäller 2021 och kan ändras

Rätt till hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel har du rätt att få det. Du kan få hjälpmedel utskrivna av en arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller en sjuksköterska. De hjälpmedel som skrivs ut av vården är oftast klassificerade som medicintekniska produkter. Medicintekniska produkter är speciellt utvecklade och testade för att vara just hjälpmedel. 

Ibland kanske du rekommenderas av någon inom vården att köpa ett hjälpmedel själv när förskrivaren bedömer att ditt behov av just det hjälpmedlet inte är tillräckligt stort för att få det utskrivet. Ibland är det också så att ett hjälpmedel som du vill ha är en så kallad egenansvarsprodukt och som du då får betala själv. En egenansvarsprodukt kan exempelvis vara en käpp. 

Källa: 1177 Vårdguiden 

Patientföreningar

Om du har reumatoid artrit finns det många patientföreningar och forum som du kan vända dig till för att få råd, stöd och vägledning. 

Läs mer om Patientföreningar och forum för reumatiker.

Publicerad 2021-03-29 | Ändrad 2021-04-12
PP-INP-SWE-0197 Feb 2021