Hantera den extrema tröttheten

Känner du dig ofta trött och orkeslös? Då är du inte ensam, för en stor del av personer med reumatisk sjukdom upplever det som kallas fatigue, eller extrem trötthet. Fatigue brukar definieras som en speciell sorts trötthet, utmattning och brist på energi som inte går att sova eller vila bort. En del beskriver att tröttheten till och med kan vara svårare att hantera än smärtan.

Forskare har sökt efter orsaken till denna speciella trötthet, och vid Karolinska Institutet har en studie visat att inflammationssjukdomar i lederna ofta orsakar ökade nivåer av så kallade cytokiner i centrala nervsystemet. Fler cytokiner ger bland annat en ökad sjukdomskänsla och ett större sömnbehov. Det är en viktig pusselbit för att kunna fortsätta forska kring orsaker och behandling av reumatiska sjukdomar och kronisk trötthet.

Vad kan man göra för att bota tröttheten?

Det finns idag inget läkemedel mot just fatigue, den extrema trötthetskänslan. Däremot vet man att en hög inflammatorisk aktivitet ofta kan påverka nivån av trötthet. Därför är det viktigt att ha en fungerande medicinsk behandling av din reumatiska sjukdom.

Genom att prioritera och planera kan du hushålla med dina krafter. Ta tillvara de stunder där tröttheten känns minst. Tydliggör gränser för både dig själv och för andra, och be om hjälp när tröttheten blir för tung. Det kan vara svårt för vänner och närstående att förstå hur det känns att ha fatigue om man inte förklarar för dem.

Sömn och vila ger återhämtning, återuppbyggnad och läkning. Men trots den starka tröttheten kan en person med hög grad av fatigue ändå ha problem med sömnen. Man kan ha svårt att somna eller vakna flera gånger under natten. Läs mer om sömn här

Du kan också behöva skaffa dig extra kraft, och där är olika typer av fysisk aktivitet ofta ett bra hjälpmedel. Flera studier har visat att fysisk aktivitet och träning är mycket effektiv för att minska fatigue, och för att öka den fysiska funktionen. Vill du prova det ska du försöka hitta en tränings­ eller rörelseaktivitet som du tycker är rolig och som kan öka din motivation att träna regelbundet. Ta kontakt med en fysioterapeut eller sjukgymnast för anpassade träningsråd. Oftast ingår en fysioterapeut med specialkunskaper om reumatisk sjukdom och träning i ditt vårdteam. Få fler tips på hur du kan tänka kring träning här.

Trött kvinna vid skrivbord

Hitta metoder för att träna trots att du är trött

Caroline Feldthusen är en prisbelönad forskare och fysioterapeut vid Centrum för Personcentrerad vård, GPCC, med specialistkompetens inom reumatologi. Hon menar att tröttheten kan vara en barriär för att ta tag i träning och motion. ”Det händer inte sällan att patienter ringer med återbud för att de inte orkar. Vi arbetar tillsammans med patienterna för att hitta en lagom och positiv träningsnivå”, säger Caroline.

Fysioterapeutens råd om hur du får in träningen

•    Hitta en balans mellan dina - och omgivningens - krav. Vad är en rimlig nivå för att träna och vara fysiskt aktiv just nu?
•    Ta hänsyn till din sjukdom, lär dig leva med symptom och förändringar i sjukdomen.
•    Anpassa träningen efter dagsformen. Kan du inte springa eller promenera för att du har ont i foten kanske du kan cykla eller simma istället.
•    Bestäm dig för när på dagen det känns bäst att vara fysiskt aktiv.  Vissa tycker det är bäst på morgonen, för då har de mest energi. Andra tycker att det fungerar bättre på eftermiddagen när kroppen kommit igång. För andra kan en kvällspromenad efter middagen vara bäst, då somnar de också lättare och får en bättre sömn.
•    För vissa kan träning hemma vara bäst, då kan man göra det när man vill. Andra behöver komma iväg och träna med andra och få ”peppen” därifrån.  
•    Var inte rädd för att träna hårt! Nya studier visar att många får den bästa långsiktiga effekten av att träna lite hårdare än de egentligen vågar. I försöken visade patienterna tecken på minskad sjukdomsaktivitet och färre ömma leder efter träningsperiodens slut. 
•    Korta och intensiva träningspass kan vara bättre än långa och lågintensiva. Det gäller både konditionsträning och styrketräning. 
•    Även den som har RA kan köra ganska tuff styrketräning - om inte lederna är kraftigt förstörda. Om man inte har svår smärta är kraftfull styrketräning oftast inget problem.
•    Tillåt dig återhämtning! 

Publicerad 2020-01-27 | Ändrad 2020-05-22
PP-INP-SWE-0082 Jan 2020