Ny forskning kring sambandet mellan inflammation och depression

Kopplingen mellan immunsystemet och psykiska symtom är ett hett ämne i forskningsvärlden nu. Depression är vanligt vid reumatisk sjukdom och därför har det forskats en hel del kring huruvida inflammationen i sig är en del av detta. 

– Det finns studier som talar för att 15-20% av patienter med reumatoid artrit har depression, berättar Mats Lekander, professor vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Vi ser idag ett perspektivskifte - vi kanske ska tänka fysiologiskt istället för psykologiskt! Det är inte säkert att de är deprimerade av psykologiska skäl, för att de har en besvärlig kronisk sjukdom - utan många av dem kanske blir deprimerade av den inflammatoriska aktivitet som ingår i sjukdomen.

Inom forskningsområdet immunpsykiatri försöker man förstå sambandet mellan inflammation och depression, berättar Mats Lekander.

–  En del av dem som lider av depression har också en ökad inflammatorisk aktivitet som man kan mäta i blodet.

Det finns studier som visat att när man behandlat vissa patientgrupper med inflammatoriska läkemedel, alltså läkemedel som stimulerar immunförsvaret, så har många utvecklat depression och ännu fler blivit trötta.

Det finns alltså en hel del som pekar på att inflammationssystemet skulle kunna vara en liten del av depressioner. Inte hela förklaringen, men kanske en del av problematiken.

Man ser att de som får god antiinflammatorisk behandling kan bli hjälpta även när det gäller trötthet och nedstämdhet, säger Mats Lekander. Men inte alla.

– Det finns idag inga läkemedel mot depression som påverkar inflammationsfaktorn, men det pågår försök, berättar Mats Lekander.  Vi behöver veta vilken del av immunsystemet man behöver nå, och vilken typ av patienter som skulle kunna ha nytta av en sådan behandling. Det finns vissa områden i hjärnan som läser av kroppsliga förändringar, vi undersöker vilka som är extra känsliga för inflammatorisk påverkan.

Kvinna i motljus i sovrum med gardiner för fönstret

Finns det något samband reumatiska sjukdomar och depression?

Daniel Lindqvist är docent i experimentell psykiatri vid Lunds universitet och läkare vid vuxenpsykiatrin i Lund. Han forskar kring depression, och försöker tillsammans med sina forskarkollegor hitta en väg framåt mot en mer anpassad, skräddarsydd behandling.

– Det finns många olika orsaker till diagnosen depression och därmed även flera olika behandlingar som kan fungera, säger Daniel Lindqvist.

Bland annat undersöker hans forskargrupp kopplingen mellan inflammation och depression.  De har på gruppnivå sett förhöjda nivåer av cytokiner i ryggmärgsvätskan hos deprimerade patienter. Cytokiner utsöndras till exempel vid inflammation.

Hur ser du på sambandet mellan reumatiska sjukdomar - framför allt RA och psoriasisartrit - och risken för depression??

– Det finns ännu inte något säkert svar på varför man får en depression. Tidigare har fokus i forskningen legat på att studera rubbningar av signalsubstanser som serotonin. Vi undersöker andra möjligheter och där är immunsystemet intressant. Kanske är inflammationen det som kommer först i utvecklingen av depression, och att inflammatoriska faktorer sedan i sin tur påverkar signalämnen i hjärnan, exempelvis serotonin och noradrenalin, säger Daniel Lindqvist.

Mer om depression

Läs även artikeln Depression som en psykologisk effekt av reumatiska sjukdomar

Publicerad 2020-06-15 | Ändrad 2020-08-13
PP-INP-SWE-0125 Juni 2020