Rökning ger risk för reumatiska sjukdomar

Det finns många skäl till att aldrig börja röka – och för att sluta så fort som möjligt. 

Det är inte bara lungorna som skadas, med risk för KOL och cancer. Svenska forskare har visat att cigarettrök - tillsammans med arvsanlag - kan vara en orsak till flera olika kroniska inflammationssjukdomar som reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism), muskelinflammation och multipel skleros (MS). En tredjedel av allvarligare former av RA skulle kunna undvikas, visar forskning vid Karolinska institutet.

Forskning visar också att de vanligaste läkemedlen som används vid RA fungerar sämre för den som röker. Detta gäller även biologiska läkemedel i form av TNF-hämmare. Man minskar alltså chanserna för bra effekt av sin behandling.

Kopplingen mellan rökning och reumatiska sjukdomar är känd genom tidigare forskning. Resultatet av den aktuella studien – med data från 34 000 svenska kvinnor mellan 54 och 89 år - visar att även mycket måttlig rökning kan kopplas till ökad risk att drabbas av reumatisk sjukdom. Att röka mellan en och sju cigaretter om dagen mer än fördubblade risken. 

I studien såg man också att ett rökstopp minskar risken för reumatisk sjukdom. Femton år efter rökstoppet hade risken minskat med en tredjedel, men var fortfarande klart högre för före detta rökare än för personer som aldrig hade rökt. Detta är verkligen ett starkt skäl att slänga cigaretterna så fort som möjligt och att aldrig bli rökare till att börja med, tycker forskarna vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. 

Reumatoid artrit och rökning

Vid den kroniskt inflammatoriska sjukdomen RA, angriper det egna immunförsvaret vävnaden inuti lederna. Man vet hittills inte exakt varför det så kallade autoimmuna angreppet egentligen startar. Forskare vid Karolinska institutet i Solna har gjort fynd som pekar på att sjukdomsprocessen kanske startar i lungorna – om man har vissa gener. Det är vissa genvarianter i immunsystemet som finns hos ungefär varannan individ i befolkningen, så kallade HLA-DR SE-gener, som spelar roll för hur immunceller reagerar på kroppsfrämmande ämnen.

En annan svensk studie, i Umeå, har visat att den som röker och dessutom äter mycket salt kan få en fördubblad risk för RA. Enligt studien fanns ingen koppling mellan saltintag och reumatisk sjukdom när alla deltagare jämfördes. Men när man tittade särskilt på gruppen rökare fann man alltså att ett högt saltintag mer än fördubblade risken för sjukdom.

Psoriasis, psoriasisartrit och rökning

Rökning ökar risken för att personer med psoriasis och psoriasisartrit får svårare skov och andra sjukdomar. Det kan också innebära att behandlingen fungerar sämre. 

Studier visar att risken är upp till 80 procent högre för rökare än icke-rökare. Vissa studier visar att rökning har större inverkan på sjukdomsbilden hos kvinnor än hos män.

Fimpa ciggen

Vilket är bästa sättet att sluta röka?

De flesta som slutar röka gör det faktiskt på egen hand, utan hjälpmedel. En stark motivation och egen vilja är uppenbarligen en bra metod.  Vår nya lagstiftning med högre tobakspriser och rökförbud på offentliga platser har också visat sig hjälpa många att sluta röka.

Men vill man söka hjälp i vården är råd och stöd i kombination med läkemedel det som fungerar bäst – det hjälper en tredjedel att sluta röka för gott. Det spelar ingen egentlig roll vilket nikotinläkemedel du väljer. Det finns också receptbelagda mediciner att ta till i svåra fall. Hos din husläkare, på slutaroka.se eller Sluta Röka Linjen kan du få mer information.

Metoder för att sluta röka

Hypnos - på ww.hypnosforeningen.se/behandlare  hittar du terapeuter över hela landet. 
Akupunktur - fråga din husläkare.
Nikotinplåster - för 24 eller 16 timmar. 
Nikotintuggummi, tablett eller munhålespray
Munhålepulver - 1 påse läggs under överläppen i ca 30 minuter. 
Nikotin-nässpray
Nikotinfria tabletter (receptbelagt)

Få mer information och hjälp på www.slutaroka.se.

Du vinner alltid på att sluta röka

Förutom att du minskar risken för reumatisk sjukdom, och slipper onödig försämring av din sjukdom händer det här när du slutar röka:

Efter 1 timme:

  • Är puls och blodtryck normaliserade.

Efter 24 timmar: 

  • Har riskerna för hjärtinfarkt börjat minska.

Inom 3 månader:

  • Har din blodcirkulation och lungkapacitet blivit bättre vilket gör att du orkar mer.
  • Har du minskat risken för ryggbesvär genom att blodcirkulationen i ryggkotorna blivit bättre.
  • Har du minskat riskerna för komplikationer i samband med operation.
  • Är din sårläkning förbättrad.

När du slutar röka får du också andra vinster än rent medicinska, som ett bättre lukt-och smaksinne, finare hud och pengar över till annat än cigaretter.

Publicerad 2019-12-04 | Ändrad 2020-02-20
PP-INP-SWE-0045 Dec 2019